Àrea de Política Municipal

El GS a la Diputació de Barcelona defensant el cofinançament per a les escoles bressol

  • Actualitzat:
  • Creat:

La moció aprovada, insta la Diputació a fer el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn de les quantitats provisionades.

Els Grups polítics que formen el Govern de la Diputació han donat suport a la moció, instant “a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013”, com es concreta en el primer dels acords de la moció. 
 
Una moció en la qual també s’insta la Diputació de Barcelona a fer el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i a exigir-ne la transferència. 
 
Perquè “en aquí, com a Diputació, el que pretenem amb aquesta moció és dir que estem parlant de quantitats importants que podrem ingressar i dedicar-les a fer polítiques locals molt necessàries que hem deixat de fer perquè no només vam aportar la part local sinó la part que va deixar d’aportar la Generalitat”, com recorda la portaveu socialista, Pilar Díaz.