Àrea de Política Municipal

Per a uns pressupostos de l'Estat socials i garants del món local

  • Actualitzat:
  • Creat:

Proposta de moció municipal del PSC

Els i les ciutadanes d'aquest municipi han vist com en aquests anys creixien les desigualtats, la pobresa i la precarietat alhora que es retallava la inversió pública en l'Estat del Benestar: en els serveis públics que garanteixen la igualtat d'oportunitats, en sanitat, en educació i en dependència.

Amb l'excusa de la crisi, els ajuntaments també van veure retallades les seves competències amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i limitada la seva inversió. 

Ara tenim la possibilitat real i possible de revertir aquesta situació i reforçar l'autonomia local amb un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències locals ben definides amb la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2019 amb què treballa el Govern de l’Estat.

Els ajuntaments, com el nostre, són l'administració que més ha contribuït a la correcció del dèficit públic durant la crisi. Gràcies al nostre esforç des del món local, el país ha pogut complir amb els objectius de dèficit, compensant així els incompliments de la pròpia Administració central i d’algunes comunitats autònomes. 

Per això valorem positivament que en el proper Projecte de Llei de PGE per a 2019, s’aconsegueixin -tal com ja ha proposat el Govern de l’Estat després de consensuar-ho amb la FEMP

Fitxers adjunts: